На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освітньо-виховного процесу належить екологічне  виховання. Створення навчальної програми обумовлено необхідністю: поглиблення знань учнів з біології, створення умов для професійного  самовизначення  вихованців, залучення учнів до соціальнозначущої  діяльності. Значна увага  приділяється догляду та допомозі без притульним тваринам, що дає можливість  компенсувати недостатність  спілкування підростаючого  покоління з об’єктами живої природи.

Метою програми є формування екологічного світогляду і культури підлітків,  забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, створення умов для організації змістовного дозвілля, відповідно до інтересів, здібностей вихованців поглиблення і розширення знань з біології, проведення дослідницької роботи, залучення підлітків до активної громадської та професійної діяльності.

 

Основні завдання:

– розвинути творчі здібності вихованців;

– виховати любов до природи та почуття відповідальності за живих істот;

– вивчити біологічні особливості, умови, правила утримання, годівлі, розведення домашніх тварин;

– формувати практичні вміння і навички щодо створення належних умов для утримання і розведення домашніх тварин, здійснення зооветеринарних заходів; гуманнеставлення до навколишнього середовища, мотивацію до дослідницької діяльності, екологічне мислення;

– ознайомити з проблемами біоетики й охорони тваринного світу;

– залучити вихованців до суспільно-корисної та природоохоронної роботи;

– поглибити знання вихованців про сучасну систематику, методику визначення тварин та про основні ознаки представників різних таксонів;

– сприяти професійному самовизначенню.

В гуртку «Юнідрузі природи» дуже різноманітна сфера діяльності, а саме:

  • пізнавальні екскурсії;
  • проведення благодійних акцій;
  • участь у проектах різних рівнів (міських, Всеукраїнських);
  • участь та проведення виставок дитячих творчих робіт з еколого-натуралістичного напрямку;
  • участь та проведення виставок домашніх тварин;
  • участь у конкурсах еколого-натуралістичного напрямку (міських, Всеукраїнських);
  • проведення свят у гуртку;
  • зоотурніри серед вихованців;
  • волонтерська діяльність – допомога безпритульним тваринам, притулкам для тварин.

Гурток «Юнідрузі природи» постійно взаємодіє з Дитячою міською громадською  організацією «Асоціація захисту тварин» та організаціями міста з еколого-натуралістичного напрямку.

 

 

   

 

Related Projects