У наш час впроваджена нова форма навчально-виховного процесу за участю лідерів шкільного самоврядування. Для учнівської молоді відкрилися цілком інші перспективи:

—  бути реальною часткою педагогічного процесу,

— брати участь та досягати співпраці дорослих і дітей у справах, отримання можливості оволодіти навичками управління.

Часто саме у дитинстві людиною усвідомлюється її роль у вирішенні справ громадянського життя, як основи подальшої позиції у дорослому житті. Однією з форм залучення дітей до участі у громадському житті є шкільне самоврядування, а Асоціація молодіжних організацій Шевченківського району «Світ молоді» згуртовує під своїм крилом усі команди шкільного самоврядування Шевченківського району та координує їх діяльність.

Асоціація молодіжних організацій  Шевченківського району «Світ молоді» — громадська організація, яка об’єднує дітей, підлітків та дорослих; добровільна організація, яка забезпечує право і надає можливість у межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах представників організації.

Асоціація молодіжних організацій Шевченківського району «Світ молоді» існує вже понад п’ятнадцяти років. Вищим керівним органом Асоціації молодіжних організацій Шевченківського району «Світ молоді» є конференція, на якій обирається голова та його заступники. Конференція скликається не менше двох разів на рік. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням.

Структура шкільного самоврядування складається з президента, ради лідерів та міністерств:

—        навчального;

—        екологічного;

—        внутрішніх справ;

—        культури;

—        інформації;

—        спорту та туризму.

Лідери шкільного самоврядування працюють на базі КПНЗ «ЦПР № 1» ДМР. Для них проводяться засідання учнівської ради, семінари, круглі столи, майстер — класи та різноманітні акції.

Слід зауважити, що метою роботи Асоціації молодіжних організацій Шевченківського району «Світ молоді» є згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них кращі риси громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя учнів насиченим і цікавим.

Основними функціями Асоціації молодіжних організацій Шевченківського району «Світ молоді» є:

  • організаторська – самостійно керує своєю суспільно корисною діяльністю;
  • виховна – стає носієм моральних переконань;
  • стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносини.

Основна мета:

—          виховання активної життєвої позиції,

—       підготовка до дієвої участі у демократичному управлінні суспільством.

Моделі шкільного самоврядування сприяють розвитку певних якостей:

  • відповідальність за доручену справу, за колектив, за усе, що відбувається навколо;
  • принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих;
  • самостійність;
  • готовність, залежно від конкретних умов, знаходити рішення, долати труднощі;
  • творче ставлення до дійсності;
  • вміння виявити ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.