Українська народна вишивка – унікальне явище мистецької культури українського народу, аналогів якому немає в цілому світі. Загальновизнано, що у вишивці виявлений мистецький геній українського народу. Вона життєствердними духовно-мистецькими ознаками виступає як символ української національної культури.       

 Мистецтво вишивки, як і вся народна творчість, яка створювалася віками, передавалося з покоління в покоління, є віддзеркаленням духу українського народу.

         Національне виховання неможливе без використання перевіреного століттями народного досвіду. Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків, зможе утверджувати і творити нову культуру, продовжувати і розвивати історичні традиції свого народу.

Програма вміщує такі завдання:

·  розуміння, цінування прекрасного в мистецтві, оточуючому житті, природі, вміння самому творити його;

· пробудження та розвиток творчого потенціалу дитини;

· виховання моральних якостей громадянина і гордості за українських майстрів, любові до українського мистецтва;

·  виховання естетичного смаку, почуття гармонії;

· вміння працювати, ставити мету, добирати матеріали, шляхи та способи виконання, докладати зусилля, доводити справу до кінця;

· оволодіння технічними навичками роботи з вишивки;

· формування активності, самостійності, індивідуальності;

·  розвиток образного та творчого мислення.

     

            Програма розрахована на основний та вищій рівень для дітей віком від 10 до 18 років. Заняття у гуртку проводяться два рази на тиждень. Кількість годин на тиждень на основному рівні – 6 годин, на вищому – 8 годин.

      Програма основного рівня розрахована на три роки навчання, де діти набувають основні знання, вміння та навички з вишивки; вивчають шви поверхнево-нашивних рахункових, прозоро-рахункових,  поверхнево-нашивних не рахункових техніках та виготовляють вироби, оздоблюючи їх вивченими швами. Гуртківці, які закінчили повний курс навчання, брали участь у виставках, конкурсах традиційних народних промислів, допускаються до виконання підсумкової атестаційної роботи і складають іспити. Після успішного закінчення навчання гуртківець має право отримати посвідчення.

         Якщо вихованці виявлять зацікавленість у продовженні свого навчання, вони можуть продовжувати його на вищому рівні (творчій групі). Характерною особливістю навчального матеріалу, передбаченого для творчої групи, є те, що він зорієнтований на вдосконалення знань і вмінь, набутих учнями під час навчання на основному рівні. Разом з тим основна роль в програмі відводиться на вдосконалення вмінь з оздоблення виробів техніками, яким не навчалися на основному рівні.

Related Projects