Вашому малюку 5,5-6 років? Значить, зовсім скоро він стане першокласником. Але це трапиться потім, а зараз ви міркуєте, що треба зробити для того, щоб дитина пішла до школи підготовленою. Звичайно ж, дитина повинна володіти елементарними знаннями з математики, грамоти, письму, але цього недостатньо. Дуже важливо збагатити розвиток дошкільника, надати йому можливість максимально розкритися, проявити здібності, творчий потенціал.

Зріст об’єму інформації, інтенсифікація навчання, збільшення навчального навантаження на дітей і викликане цим погіршення їх здоров’я, примушують шукати варіанти підготовки дітей до навчання в школі, котрі не відвідують ДНЗ, здатні забезпечити дитині нормальну адаптацію до школи і хоча б частково розгрузити її на перших, самих складних етапах навчання.

Гурток інтелектуального розвитку дитини «В країні Знань» представляє собою цілеспрямований організований соціальний процес навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку, виконуючий функцію соціального контролю за фізичним, психічним, інтелектуальним станом дітей перед вступом до школи. Для кожної дитини створені рівні можливості для одержання дошкільної освіти. І допомагає їй в цьому педагог, так як не всі батьки володіють спеціальними знаннями, навиками та вміннями правильної організації навчально-виховного процесу в умовах сім’ї.

 

Навчальна програма розвиваючої, навчально-виховної діяльності дітей старшого дошкільного віку з підготовки їх до навчання в школі складена згідно вимог визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, на основі Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» з урахуванням вікових особливостей дітей старшого дошкільного віку, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, психологів, веління часу, вимог сучасних загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, згідно питань тестування та співбесід дітей, що йдуть в 1 клас, побажанням батьків майбутніх першокласників.Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами гуманітарних дисциплін: математики, письма, читання, природознавства, розвитку мовлення, логічного мислення, пам’яті та уваги.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • навчально-пізнавальної – програмує індивідуальний досвід самостійного навчання, забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються основ математики, письма, читання, природознавства, розвитку мовлення, пам’яті, уваги, логічного мислення, розвиток психічних функцій і якостей особистості;
  • практичної – формування пізнавальних знань та навичок громадського та соціального життя, пізнавального інтересу до мовознавства, письма математики, природознавства, дитячої художньої літератури;
  • творчої – розвиток творчої діяльності, здібностей, нахилів та уяви у вихованців у процесі навчання та виховання, розвиток естетичних почуттів та смаків;
  • соціальної – розвиток загальної та мовленнєвої культур, моральних якостей, громадянської позиції, виховання дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю.

Програма занять побудована за принципом від простого до складного, від теорії до практики, адаптована для сучасних дошкільнят 5-6 річного віку і з успіхом «працює» з 1996 р. Заняття проводяться 2 рази на тиждень, тривалість заняття 30 хв. На заняттях використовуються різні методичні засоби, форми, методи, прийоми і види діяльності: словесно-ілюстративний і словесно-практичний — розповідь, бесіда, читання, аналіз, переказ, розучування напам’ять віршів і пісеньок; малюнок, мозаїка, аплікація, розфарбовування, вирізання, фізкультхвилинки, пальчикові ігри, проблемні ситуації, вправи, ігри.

 

 

 

 

На заняттях завжди багато яскравої наочності: таблиці, ілюстративний і рахунковий матеріал, картки, схеми, альбоми, роздатковий матеріал, малюнки на асоціативні зв’язки. Накопичено багато додаткового цікавого матеріалу. Багато наочності, яка постійно оновлюється, виготовлено або намальовано самим педагогом.

У хід занять включені цікаві вірші, лічилки, казки, прислів’я, легенди, загадки і творчі завдання, що створюють ігровий настрій, різноманітні вправи на розвиток координації рухів, образного мислення, логіки, уваги і пам’яті дошкільника.

Дитина зможе здійснити яскраву подорож у світ знань за допомогою ігор, розмальовок, лабіринтів і інших захоплюючих завдань.

 

«Джерельце»

(читання українською мовою, навчання елементів грамоти, розвиток мовлення )

Спілкування — найважливіша функція мови. Вона є універсальним засобом обміну інформацією в просторі і часі. Людина, що досконало володіє мовою, найкраще може себе показати, розкрити свій духовний світ через спілкування.

Мова є засобом пізнання світу. Пізнаючи мову, ми пізнаємо світ, навколишнє середовище, але в межах свого народу, його свідомості, менталітету тощо.

Українська мова – державна мова нашої країни. Вона дає нам можливість пізнати світ очима українця, українського народу. Мова формує наш розум і духовність.

Протягом короткого періоду навчання дитиною засвоюється звуковий (фонетичний) та словниковий (лексичний) бік української мови, створеної народом протягом тисячоліть. Це складний процес, який не обмежується механічним запам’ятовуванням почутого, а передбачає активне орієнтування дитини в явищах мови, самостійне, творче застосування засвоєних мовних форм у нових сполученнях і в нових обставинах.

Розвиток мови тісно пов’язаний із загальним ходом психічного розвитку дитини і залежить від особливостей її способу життя і діяльності, а також від характеру її спілкування з навколишніми людьми.

За допомогою цієї дисципліни діти краще засвоять базові мовні поняття, вивчать багато нових слів, покращать свої навички читання. Спеціально підібрані вправи мають на меті розвинути уважність, логічне мислення, загальну культуру мовлення, сприятимуть формуванню граматичних навичок та виробленню вміння правильно і чітко висловлювати свою думку. Матеріал складено з метою допомогти дітям сформувати правильну вимову від самого початку знайомства з мовою. Адже те, що вивчила дитина в цьому віці, залишиться з нею на все життя.

«Веселий олівець»

(підготовка руки до письма)

Письмо — це древнє досягнення людства, що протягом століть змінювало характер і способи передачі інформації, постійно удосконалювалося. Письмо — вид мовної діяльності, складний психофізіологічний процес не тільки для дошкільників, але і для дитини молодшого шкільного віку.

Каліграфія — це вміння писати правильно і красиво; формування графічних навичок, що є складовою початкового навчання. Сама можливість написання букв здається дитині чимось нездоланним.

Справа в тому, що дрібні м’язи кисті і пальців у цьому віці ще слабкі, і рука швидко втомлюється. Крім того м’язам не вистачає злагодженості, скоординованості. Тому часто вже з перших етапів навчання вдома письма у дітей спостерігається несприйняття, а у батьків – розчарування. В результаті заняття письмом залишають, на жаль, негативні враження, що дуже погано. Адже правильний і своєчасний розвиток дрібної моторики  допомагає дитині навчитися добре малювати і  писати.

Про необхідність розвивати дрібну моторику у малюків сказано і написано чимало. Мабуть, будь-який з батьків знає, що злагоджена і вміла робота пальчиків дитини допомагає розвитку мови та інтелекту, робить позитивний вплив на організм в цілому, готує руку до письма. Останнє особливо важливо для майбутніх першокласників. Інтенсивна навчальна програма вже з перших днів вимагає від маленького школяра написання досить складних елементів букв і самих букв. Тому дуже важливо сприяти загальному руховому розвитку дитини, звертати увагу не на окремі рухи рук або очей, а на їх координацію, що також є однією із складових шкільної готовності. Важливо, щоб пальці дитини ніби «чули» ту інформацію, яка надходить від очей, щоб увага не розсіювалась і дитина могла сконцентрувати дії очей і рук.

Тому замислюватися про підготовку до шкільного письма потрібно заздалегідь. Як показує практика, у 35-40% молодших школярів недостатньо розвинені моторика м’язів рук, зорово-рухова координація, що свідчить про слабку попередню підготовку. Наше завдання — допомогти підготувати руку дитини до оволодіння письмом.

Протягом століть змінювався і вдосконалювався характер письма, тільки незмінною залишалася рука, яка виводить письмові знаки, а значить, і залежність від неї почерку. А почерк, як відомо, душа людини, її обличчя.

«Цифроград» (математичний розвиток)

(«У світі чисел і цифр» «У світі простору і часу» «У світі форм і величин»)

У кожній дитині від природи закладена тяга до знань. Кожен малюк хоче навчитися рахувати. Однак труднощі, що виникають при навчанні, часто зводять ці бажання нанівець. Адже в цьому віці дітям дуже важко зібратися, зосередити свою увагу на процесі навчання. У той же час від дитини, що почала вивчати основи математики потребують високий рівень концентрації уваги, значне розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити.

Тому матеріал представлений так, щоб дитині самій захотілося працювати, щоб процес навчання став частиною її щоденних ігор. Наше завдання — допомогти дитині в доступній ігровій формі ознайомити її з основами математики. У навчальну програму введено орієнтування в просторі, такі поняття, як «один — багато», «більше — менше», «стільки ж» та інші. Для ознайомлення пропонуються плоскі і деякі об’ємні геометричні фігури. При цьому головна увага, безперечно, приділяється цифрам і числам, їх кількісному і порядковому значенню, роботі з основними математичними знаками. На заняттях вирішується достатня кількість прикладів і задач на порівняння, додавання і віднімання, зміст яких тісно пов’язаний з повсякденною діяльністю дітей. Отже, запасемося терпінням і разом подолаємо перший крок до вміння рахувати — крок до школи.

«Пізнайко»

(природознавство, соціальне виховання)

Дітей цікавить і тішить в природі багато: сонячний росистий ранок, приліт птахів, перші проліски і кульбаби, хмарки, краплі дощу, різнобарвна веселка, поспішаючий їжачок і працьовитий мураха… Важливо вчасно підтримати дитячий інтерес і турботу про природу.

Михайло Пришвін відзначав: «Рибі — вода, птахові — повітря, звірові — ліс, гори. А людині потрібна Батьківщина. І охороняти природу — значить охороняти Батьківщину … »

Уроки природознавства допомагають виховати в дітях почуття любові до природи, показати їм красу рідної землі і виховати в них почуття відповідальності за світ навколо. На цих уроках діти познайомляться:

— з добрими казками, які наблизять їх свідомість до природи, навчать піклуватися про неї;

— з ліричними віршами, що глибоко розкривають перед дітьми чудо природи;

— творчими завданнями та іграми, спрямованими на розвиток в дітях відчуття взаємозв’язку природи і людини

 

«Перші кроки»

 (розвиток логічного мислення, пам’яті, уваги)

Йдучи до школи, дитина, окрім бажання вчитися, повинна також уміти зосереджувати увагу впродовж тривалого часу, аналізувати і запам’ятовувати пропонований матеріал. Всі ці якості необхідно починати формувати у дитини заздалегідь, ще до вступу в школу.

Ці заняття допоможуть дитині в розвитку мислення, пам’яті, уваги, уяви, допитливості.

На заняттях кожна дитина знайде для себе багато цікавих, різноманітних завдань на розвиток логічного мислення, які навчат її аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне. Спеціальні вправи допоможуть навчити дитину визначати загальну ознаку групи предметів і знаходити для неї узагальнююче слово.

Окрема група завдань спрямована на розвиток різних видів пам’яті: образної, словесно-логічної, зорової та слухової. Деякі з цих завдань складаються з двох частин: перша — для запам’ятовування, друга — для контролю і перевірки. При їх виконанні дитина повинна спочатку назвати предмети, які їй треба запам’ятати. Після виконання — обов’язково перевірити себе, визначивши, які предмети пропущені.

За умови регулярності відвідування занять позитивний результат не змусить себе чекати — у дитини обов’язково підвищиться уважність, здатність засвоювати і аналізувати інформацію, зросте обсяг і стійкість пам’яті. Разом з нами ваш малюк зробить ще один крок вперед у своєму розвитку — крок до школи.

 

 

 

Related Projects