Живопис — це особливий вид образотворчого мистецтва.

Живопис являє собою перш за все вираження людиною вражень та емоцій від навколишнього світу за допомогою кольорових співвідношень. Саме колір виступає головним способом виразності живописної роботи. Відомо, що кожний колір має свої як якісні, так й емоційні характеристики, які допомагають у створенні художнього образу.

Мистецтво живопису спирається на велику базу теоретичних знань з основ малюнку, теорії кольорознавства і композиції.

Завдання, які ставляться перед  живописцем-початківцем – це процес створення роботи з живопису, який складається зі спостереження та зображення, визначення послідовності вирішення художніх задач: техніки виконання живопису; композиції живописної роботи; послідовності побудови форм та простору; кольорового рішення живописного твору. Зміст вказаних завдань, їх вирішення є головними в процесі навчання.

Для оволодіння мистецтвом живопису переважно обирають акварельні фарби або гуаш.

Акварельний живопис унікальний в своєму роді. Головний його спосіб виразності – це накладання прозорих шарів фарби. При накладанні різних кольорових шарів відбувається різноманіття  відтінків, тому для початківця найкраще користуватися акварельними фарбами, щоб відчути красу та розмаїття світу живопису, його грайливе кольорове багатство.

Живопис гуашшю відрізняється від акварельного. Тут головним виступає здатність фарби залишати густий кроючий шар, який не має прозорості акварелі. Отримати кольоровий відтінок можливо лише при змішуванні на палітрі декількох кольорів.

Дисципліна «Живопис, композиція» Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» являється часткою загально-художнього та естетичного навчання і виховання, сприяє розвитку творчих здібностей та естетичного бачення.

До основи навчання азам живопису і композиції закладено вивчення теоретичного матеріалу з кольорознавства та композиції, виконання низки навчальних завдань, малювання з натури, виконання самостійних творчих завдань.

Метою даної дисципліни є формування ключових компетентностей особистості  засобами живопису.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються основ живопису і композиції, оволодіння різними техніками живопису, як одного із видів образотворчого мистецтва, формування прагнення до знань;

практичної – формування у вихованців навичок та вмінь при роботі з кольоровим зображенням, любові до праці, сприяє оволодінню основами реалістичного живопису та навичками грамотної побудови композиції художнього твору;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння живописом, розвиток художнього смаку. естетичного сприйняття навколишнього світу, творчої ініціативи, уяви і мислення, зорової пам’яті, наполегливості, цілеспрямованості, сили волі, охайності;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Вихованці Школи опановують живописні та композиційні способи виразності, вчаться аналізувати предмети та явища навколишнього світу, виховують в собі важливі навички та вміння.

Програма з живопису і композиції розрахована на початковий, основний та вищий рівні навчання дітей віком від 10 – 12 до 13 – 15 років. Термін навчання 4 роки, 108 годин упродовж кожного навчального року. Заняття проводяться один раз на тиждень і носять теоретично-практичний характер.

Після закінчення навчання у Школі образотворчих мистецтв «Суцвіття» та після дипломування діти віком 12 — 17 років за бажанням продовжують навчання в творчій групі «Майстерня живопису», що проходить двічі на тиждень, тижневе навантаження складає 5 годин. Загальна кількість  годин на навчальний рік — 180.

Related Projects