Рисунок – це основа професійної діяльності і початок «мистецтва бачити». Людина, яка бажає займатися живописом, графікою, скульптурою, дизайном або декоративно-прикладним мистецтвом, повинна перш за все оволодіти азами рисунку. Саме йому відводиться особлива роль в освітньому процесі.

Оволодіння рисунком починається з вивчення і поступового надбання певної системи знань, яка дозволяє засобами виразності рисунка відтворити чуттєве сприйняття художника, вирішити і відтворити образи та конструктивні завдання художнього задуму.

Мистецтво рисунка являє собою єдиний художньо-творчий і освітньо-пізнавальний процес, який дозволяє розвивати спостережливість, уяву, фантазію, координацію руки, крім цього дає можливість набути особистого бачення і сприйняття навколишнього світу, а також теоретичні знання та практичні навички з даного напрямку.

Дисципліна «Рисунок» є — часткою загально-художнього та естетичного навчання і виховання дітей в народному художньому колективі ШОМ «Суцвіття» і сприяє розвитку зорового сприйняття, образного мислення, творчій переробці елементів матеріально-предметного середовища.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами образотворчого мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються основ рисунку, оволодіння різними техніками рисунку, як одного із видів образотворчого мистецтва, формування прагнення до знань;

практичної – формування у вихованців навичок та вмінь при роботі з тоновим зображенням, любові до праці, сприяє оволодінню основами реалістичного рисунку та навичками грамотної побудови композиції художнього твору;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння рисунком, розвиток художнього смаку. естетичного сприйняття навколишнього світу, творчої ініціативи, уяви і мислення, зорової пам’яті, наполегливості, цілеспрямованості, сили волі, охайності;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Програма з дисципліни «Рисунок» Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» розрахована на початковий, основний, вищий рівні та навчання в творчій групі (термін пять років), 108 годин упродовж кожного навчального року, 3 год на тиждень для дітей 10-17 років, згідно з віковими особливостями: (І р.н. 10-12 років, ІІ р.н. 11-13 років, ІІІ р.н. 12- 14 років, ІV р.н. 13-15 років, творчий вищий — 12-17 р.н.).

Заняття з рисунку носять теоретично-практичний характер, і проводяться один раз на тиждень. Програма враховує традиційні та сучасні інноваційні педагогічні технології викладання дисципліни «Рисунок»

Related Projects