Декоративне мистецтво посідає  особливе місце в духовній культурі українського народу. Нам, сучасникам, воно дає розуміння та відчуття прекрасного, яке формувалося віками і стало для нас естетичним ідеалом. Це найцінніший скарб народної творчості, який ми маємо зберігати й примножувати.

Батик (з індонез. batik від bа «бавовна» + tik «крапка» або «краплина») – один з видів народного декоративно-прикладного мистецтва, що має глибокі й багаті традиції. Ця техніка розпису по тканині за допомогою воску та барвників виникла в Індонезії та на Філіппінах, а також у країнах Південно-Східної та Східної Азії, Західній Африці тощо; у Європі відома з ХІХ ст. Являє собою сюжетні та орнаментальні роботи з яскравими кольоровими відтінками, виконані на тканині. Їх використовували як елемент декору одягу та інтер’єру.

Сучасні техніки розпису тканини дуже різноманітні. Батик увібрав у себе особливості та художні прийоми багатьох образотворчих мистецтв – акварелі, пастелі, графіки, вітража, мозаїки. Значне спрощення прийомів розпису порівняно з традиційними техніками та різноманіття спеціальних засобів дозволяє розписувати різні частини одягу, предмети інтер’єру, виконувати картини на тканині вихованцями, що набули певних художніх здібностей та навичок під час навчання в народному художньому колективі «Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття».

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами мистецтва батику.

Основні завдання  полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з прийомами виконання батика, стилізації, особливостями побудови композиції через опанування знаннями та вміннями в мистецтві батика;

практичної — сприяє оволодінню навичками батику, як одного з видів образотворчого мистецтва, виробленню індивідуального стилю роботи через створення самобутніх та оригінальних робіт;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння мистецтвом батику, розвиток естетичного бачення краси навколишнього світу і вміння передавати його в своїх роботах, уяви та емоційного світу дитини, збагачення духовного світу вихованців;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій та цілісного ставлення гуртківців до мистецтва батика через власний емоційний досвід; підвищенню ролі художньо-естетичного виховання; формуванню позитивних якостей особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; створення умов, в яких дитина духовно самовдосконалюється й самореалізується.

Навчальна програма гуртка «Батик» народного художнього колективу «Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття» доповнена на основі програм «Декоративно-ужиткове мистецтво» (автори: Вержбицька І. В., Лебідь Л. Ю.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № 3 від 29.12.2015), «Дизайн одягу» (автор: Меркулова О. М.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти   і науки України» (протокол № 3 від 29.12.2015), «Образотворче мистецтво» (автори Міщенко В. П., Панченко Н .В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти  і науки України» (протокол № 3 від 29.12.2015).

Програма розрахована на вищий рівень навчання протягом одного року для дітей віком 10-14 років. Загальна кількість на навчальний рік складає 144 години. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться раз на тиждень по 4 години.

Related Projects