Місія гуртка «Центр розвитку і навчання «Умка» – допомогти маленькій дитині максимально розкрити свій потенціал, розширити свої можливості, застосовуючи новітні методики розвитку дітей дошкільного віку. Керівник гуртка  Левіна Олена Василівна  — відданий справі педагог, завжди створює для малечі цікаві, веселі та пізнавальні заняття, використовуючи якісні навчальні матеріали.

На заняттях педагог працює над розвитком у дитини пам’яті, мислення, уваги, збагачення дитячого словарного запасу, світосприйняття. Щоб дітям було цікаво вчитися, навчально-виховний процес наповнений віршами, піснями, рухами, розважально-ігровими програмами. У процесі гри дитина не лише засвоює нові знання, які буде використовувати у подальшому житті, а й навчається співпрацювати, спілкуватися і будувати відносини з однолітками та дорослими.

Дошкільне дитинство — період життя інтенсивного росту та розвитку організму дитини. В цей час посилюється прагнення дітей до самостійності, збільшуються можливості її реалізації в різних видах діяльності. У цьому віці істотне значення мають дидактичні і рухливі ігри. За допомогою цих ігр у дітей формуються пізнавальні процеси, розвиваються спостережливість, уміння дотримуватись правил, формуються навички поведінки, планування своїх дій і втілювання задумів. Поруч із ігровою діяльністю розвивається продуктивна. Під впливом виховання у дітей починають формуватися почуття, які виражають ставлення до людей і явищ, а також уміння підкоряти свої бажання вимогам дорослих. Підвищується здатність відгукуватись на цікавий зміст пісні, картини, казки, вірша. Вперше у цьому віці значну роль починає відігравати елемент такого виду діяльності, як навчання.Навчання в гуртку включає в себе декілька напрямків, а саме:

Розвиток математичного  уявлення, мислення

Загальна мета дисципліни – підготувати в ході дошкільного навчання функціонально-грамотну особистість як показник якісного навчання, забезпечити у дітей готовність до подальшого розвитку математичних уявлень в усіх напрямках курсу навчання математики дітей  дошкільного віку

Розвиток мовлення та навчання грамоті

Загальна мета курсу – підготувати в ході дошкільного навчання функціонально-грамотну особистість; забезпечити у дошкільника готовність до подальшого розвитку мовних уявлень в усіх напрямках курсу навчання грамоті і розвитку мови. Основною метою є робота над формуванням навичок правильної і грамотної мови, робота над звуковою культурою мовлення дітей, що є запорукою успішності в подальшому навчанні та розвитку дитини.

Образотворче мистецтво

Образотворча діяльність є одним з найцікавіших занять для дошкільників, бо саме через малюнок, ліплення, за допомогою фарби, олівця вони мають можливість передавати свої враження про оточуючу дійсність, виражати своє відношення до неї. Завдяки творчім заняттям вихованці гуртка «Центр розвитку і навчання «Умка», закріплюють вивчений матеріал, розвивають дрібну моторику рук, пізнають оточуючий світ.

Головною метою дисципліни є розвиток творчих здібностей дітей, виховання естетичних почуттів, які сприяють розширенню природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії дитини.

Основні завдання гуртка:

  • збагачення словникового запасу, розвиток активного мовлення; мовленевий етикет;
  • розширення уявлення про предмети і явища навколишнього світу;
  • стимулювання розвитку творчих здібностей, бажання займатись художньою діяльністю;
  • формування в дітей практичних навиків: вміння читати, рахувати, розв’язувати приклади і задачі, логічні вправи;
  • ознайомлення із художньою літературою, творами мистецтва;
  • підготовки руки до письма;
  • розвиток допитливості за допомогою цікавих дослідів і експериментів;
  • прищеплення навичок малювання, аплікації, ліплення, орігамі.

Курс навчання гуртка всебічного розвитку дошкільників «Центр розвитку і навчання «Умка» розрахована на 2 роки навчання, початковий рівень, для дітей  віком від 4,5 до 6 років. Заняття проводяться в кожній підгрупі 2 рази на тиждень. Розвиток пізнавальних здібностей дитини є одним з пріоритетних завдань сучасної освіти.

Related Projects