Національне культурне відродження України передбачає формування національної самосвідомості, творчого мислення особистості.

Культура українського народу має багатовіковий розвиток. Традиції народних ремесел, які є однією із складових народної творчості, дбайливо передаються з повагою від покоління до покоління і були невід’ємною часткою життя українського народу. Не має заперечень, що необхідно і надалі наслідувати і передавати те рідне і невід’ємне для наступних поколінь. Саме твори народних майстрів привносять в наше життя яскравий колорит побуту та естетичного  прагнення красивого життя.

Актуальність цієї програми — навчання різним видам декоративного мистецтва  для розвитку цілісної всебічно розвинутої людини. Пізнання народного та декоративно-прикладного мистецтва необхідно для розвитку  і виховання у дітей певної культури сприйняття матеріального світу, формування естетичного відношення до дійсності (вміння гармонійно організовувати навколишнє середовище, розуміння естетичного значення творів декоративно-прикладного мистецтва минулих епох і сучасного часу).

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами різних видів народного та декоративно-прикладного мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної, яка передбачає оволодіння основними поняттями та знаннями з витинанки, писанкарства, вибійки, декоративного народного живопису, виготовлення традиційних українських оберегів; набуття знань морально-психологічних якостей;

практичної, яка передбачає формування художніх вмінь та навичок, створення художніх виробів, творів засобами народного та декоративно-прикладного мистецтва, опанування взаємозв’язку між різними видами декоративно-прикладного мистецтва, навичками роботи в техніках витинанки,    писанкарства, народної картини, виготовлення традиційних українських оберегів, розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості;

творчої, яка орієнтована на набуття досвіду власної творчої діяльності, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток художніх творчих здібностей, системного просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

соціальної, яка передбачає розвиток естетичної культури; емоційний та інтелектуальний розвиток; розширення власного світогляду і естетичного бачення краси навколишнього світу; формування кращих особистісних рис, ціннісного ставлення до традицій українського народу, громадянської поведінки, патріотизму, любові до України; сприяння самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва.

Комплексна програма студії складається з 5 напрямків вивчення народного та декоративно-прикладного мистецтва: витинанки, писанкарства, вибійки, декоративного народного живопису, виготовлення традиційних українських оберегів.

Діти, які відвідують заняття, оволодівають низкою понять, використовуючи їх під час творчої практичної діяльності, знайомляться з символікою, композиційною побудовою творів.

Навчальна програма реалізується у студії народної творчості «Соняшник» та розрахована на три роки навчання для вихованців віком:

10 – 13 років, І рік навчання, початковий рівень;

11 – 14 років, ІІ рік навчання, основний рівень;

12 – 15 років, ІІІ рік навчання, вищий рівень.

Залежно від рівня навчання  програма передбачає варіативність методів   і форм навчання.

На початковому рівні застосовується групова форма навчання: теоретичні і практичні заняття, а також бесіди, розповіді, конкурси-змагання, екскурсії на виставки.

На основному рівні використовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні і практичні заняття, опрацювання літературних джерел, збір матеріалу та підготовка до виставок та конкурсів, екскурсії в музеї на виставки.

На вищому рівні використовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні і практичні заняття, виконання творчих конкурсних робіт, участь у конкурсах, оглядах, майстер-класах.

В основу навчання студії покладені принципи: від простого до складного, від елементарних вправ до складної композиції, науковості, доступності, єдність виховання та навчання. На заняттях використовується  багато наочності, навчально-методичної літератури, альбоми-посібники для вихованців, технологічні картки, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.

Для навчання дітей в студії використовуються словесні, наочні і практичні методи.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь в конкурсах, виставках та захист навчального проекту або портфоліо гуртківця.

Related Projects