Гурток «Країна Веселкова», керівник Юрко Альона Іванівна, відноситься до соціально-реабілітаційного напрямку нашого закладу. Саме тут дитина дошкільного віку починає дорослішати. «Країна Веселкова» готує своїх гуртківців до важливого кроку в житті – вступ до школи. Цей етап є якісно новим у житті дитини. Відбуваються зміни ставлення до дорослих, однолітків, до себе і своєї діяльності. Безтурботне дозвілля змінюється обов’язковими справами, які вимагають відповідальності.

Даний гурток соціально адаптує дитину старшого дошкільного віку до вступу у школу. Проте це не єдиний вагомий внесок в розвиток вихованців. «Країна Веселкова» —  гурток з нахилом до народознавства, саме тому велика увага приділяється ознайомленню дітей з традиціями, звичаями, творчістю, мораллю та етикою українського народу. Альона Іванівна зацікавлює кожного вихованця та прищеплю любов до Батьківщини, гідність, почуття патріотизму.

   Мета гуртка – виховання всебічно розвиненої, творчої, ініціативної, соціальноактивної, високодуховної особистості, яка здатна до саморозвитку, самопізнання і пристосована до світу змін.

Основні завдання:

 • ознайомити дітей з традиціями, звичаями, творчістю, мораллю та етикою українського народу;
 • соціально адаптувати дитину до навчанні у школі;
 • прищеплювати основні навички письма, читання, рахування;
 • виховувати свідомого громадянина своєї країни, патріота своєї Батьківщини;
 • ознайомити дітей з багатством культурних надбань народу;
 • сприяти розвитку творчої думки вихованців, не пригнічувати їх самостійністі;
 • розвивати загальну та мовленнєву культуру, моральні якості;
 • розвивати громадянську позицію;
 • прищеплювати навички працелюбності, допитливості.

Програма гуртка «Країна веселкова» розрахована на 1 рік навчання і дозволяє поступово адаптувати дитину до дитячого колективу, розвивати її індивідуальні особливості, що у майбутньому допоможе успішно та легко оволодіти шкільною програмою. Заняття проходять двічі на тиждень.

Навчання в гуртку ведеться за чотирма напрямками:

“Рідна Україна”

(рідна мова, ознайомлення з природою і навколишнім світом)

 Завдання дсципліни спрямовані на розвиток життєвої компетентності дитини, базових якостей її особистості, формування позитивного образу «Я». Окрема група завдань направлена на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей, на формування знань з особистої безпеки.

Основою є поглиблений розвиток пізнавальних процесів дитини (мислення, уваги, пам’яті, уяви), оскільки успішність дитини у всіх видах діяльності залежить перш за все від рівня інтелектуальних і пізнавальних здібностей дитини.

 

 «Казковий буквограй»

(читання, розвиток мовлення, звуковий аналіз)

 В процесі навчання активно залучені додаткові види пам’яті: артикуляційна, образна, тактильна, що перетворює учбовий процес в захоплюючу гру і допомагає швидше та легше засвоїти матеріал. Діти оволодівають навичками проведення звукового аналізу слів, будови речення за схемою та за допомогою умовних позначок, поділу слова на склади тощо.

«Пісьмове Королівство»

(підготовка руки до письма)

Відомо, що розвиток інтелектуальних здібностей, в тому числі і мови, тісно пов’язані з розвитком дрібної моторики рук. Тому важливо приділяти увагу виконанню графічних вправ, розфарбовуванню, штрихуванню, ліпленню з пластиліну, аплікації, грі з мозаїкою і дрібним конструктором. Все це допоможе уникнути труднощів в оволодінні навичками письма.

«Числовий Віночок»

(розвиток математичного та логічного мислення)

Навчання математики дітей дошкільного віку немислиме без використання захоплюючих ігор, при цьому роль нескладного цікавого математичного матеріалу визначається з урахуванням вікових можливостей дітей, завдань всебічного розвитку й виховання, якими є:

 • цілеспрямований розвиток пізнавальних процесів, що включають у себе вміння спостерігати й порівнювати, зауважувати загальне в різному, відрізняти головне від другорядного, знаходити закономірності й використовувати їх для виконання завдань;
 • розкриття причинних зв’язків між явищами навколишньої дійсності;
 • розвиток просторових уявлень (форма, розмір, взаємне розташування предметів), творчих здібностей, а також здібностей до узагальнення й абстракції;
 • виховання самостійності, ініціативи, почуття відповідальності й наполегливості в подоланні труднощів.

 

Навчання у гуртку «Країна Веселкова» забезпечить всебічно підготовлену дитину до навчання у школі. Досягнення у психічному та особистісному розвитку стануть передумовою для гармонійного розвитку дитини на наступних етапах.

Related Projects