Народне декоративно-ужиткове мистецтво є невичерпним джерелом культури народу, яка має унікальні можливості впливу на особистість та формування в неї національного світогляду, характеру, глибокої духовності. Завдяки декоративно-ужитковому мистецтву, яке є віковічною скарбницею моральних та духовних здобутків народу і відображає стиль різних епох, регіонів, зберігає багаті невмирущі традиції, пізнаються історія, світогляд, моральні якості наших предків, їхня героїчна боротьба за незалежність нашої держави, формуються основи культурно-духовного багатства українського народу.

Декоративно-ужиткове мистецтво збагачує дитину, виховує гордість за свій народ, підтримує інтерес до його історії та культури. Пізнаючи красу народної творчості, дитина відчуває позитивні емоції, на основі яких виникають більш глибокі почуття радості, захвату.

Витинанка, як один з найдавніших видів українського мистецтва є простим та водночас різноманітним засобом впливу на свідомість дитини з ціллю прищеплення любові до української культури.

Навчальна програма реалізується у гуртку, студії, творчому об’єднанні, клубі тощо художньо-естетичного напряму (декоративно-ужитковий профіль) позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 12-14 років.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами мистецтва витинанки.

пізнавальної, яка передбачає оволодіння основними поняттями та знаннями мистецтва витинанки; набуття знань морально-психологічних якостей;

практичної, яка передбачає формування художніх вмінь та навичок, створення художніх виробів, творів засобами мистецтва витинанки; опанування навичками роботи в техніці витинанки; розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості;

творчої, яка орієнтована на набуття досвіду власної творчої діяльності, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток художніх творчих здібностей, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

соціальної, яка передбачає розвиток естетичної культури; емоційний та інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис, ціннісного ставлення до традицій українського народу; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

Навчальна програма передбачає один рік навчання за основним рівнем: 144 год (4 год/тиждень).

Програмою передбачено вивчення історії мистецтва витинанки, як виду декоративно-ужиткового мистецтва, отримання знань про матеріал, форми й декорування виробів, їх залежність від призначення, базових понять ритму, рапорту, симетрії, асиметрії, кольорової гармонії  тощо, опанування вихованцями технік та прийомів виготовлення різноманітних виробів (композицій, панно тощо).

Методами опрацювання навчального матеріалу є словесні (розповіді, пояснення, бесіди), наочні (ілюстрації, демонстрації), практичні (індивідуальні та колективні творчі завдання), майстер-класи, екскурсії, ігрові методи.

Формою контролю за результативністю навчання є участь у різноманітних виставках та конкурсах.

Related Projects