Гурток

«Витинанка»

Керівник: Ольга Володимирівна Іващенко

Телефон закладу: +38 068 564 64 79

Адреса: ж/м Тополя — 1, б.8А

Вік гуртківців: від 12 до 14 років

Розклад занять:

П’ятниця

15.00-15.45

15.50-16.35

16.40-17.25

Народне декоративно-ужиткове мистецтво є невичерпним джерелом культури народу, яка має унікальні можливості впливу на особистість та формування в неї національного світогляду, характеру, глибокої духовності. Завдяки декоративно-ужитковому мистецтву, яке є віковічною скарбницею моральних та духовних здобутків народу і відображає стиль різних епох, регіонів, зберігає багаті невмирущі традиції, пізнаються історія, світогляд, моральні якості наших предків, їхня героїчна боротьба за незалежність нашої держави, формуються основи культурно-духовного багатства українського народу.

Декоративно-ужиткове мистецтво збагачує дитину, виховує гордість за свій народ, підтримує інтерес до його історії та культури. Пізнаючи красу народної творчості, дитина відчуває позитивні емоції, на основі яких виникають більш глибокі почуття радості, захвату.

Витинанка, як один з найдавніших видів українського мистецтва є простим та водночас різноманітним засобом впливу на свідомість дитини з ціллю прищеплення любові до української культури.

Навчальна програма реалізується у гуртку, студії, творчому об’єднанні, клубі тощо художньо-естетичного напряму (декоративно-ужитковий профіль) позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 12-14 років.

Програмою передбачено вивчення історії мистецтва витинанки, як виду декоративно-ужиткового мистецтва, отримання знань про матеріал, форми й декорування виробів, їх залежність від призначення, базових понять ритму, рапорту, симетрії, асиметрії, кольорової гармонії  тощо, опанування вихованцями технік та прийомів виготовлення різноманітних виробів (композицій, панно тощо).

Методами опрацювання навчального матеріалу є словесні (розповіді, пояснення, бесіди), наочні (ілюстрації, демонстрації), практичні (індивідуальні та колективні творчі завдання), майстер-класи, екскурсії, ігрові методи.

Формою контролю за результативністю навчання є участь у різноманітних виставках та конкурсах.

Related Projects