Одним із найяскравіших видів мистецтва, які здавна поширені в Україні, є декоративний розпис. Чимало видатних майстрів українського декоративного розпису здобули своєю працею світову славу. І ні технічний прогрес, ні нові матеріали та технології не зможуть знецінити, применшити того, що створене людським талантом упродовж століть. Навпаки, люди нового тисячоліття ще більшою мірою потребуватимуть справжнього мистецтва, живого і неповторного.

Петриківський декоративний розпис, поряд з іншими видами народного мистецтва, чи не найбагатший. Це наша гордість, безцінне духовне надбання народу. Він є особливо цінним для виховання та розвитку дітей. Декоративний розпис є традиційним видом мистецтва, який здавна поширений в Україні. Життєрадісний, ліричний, виразний, він дуже близький дітям. Петриківський розпис є одним із засобів пізнання ними навколишнього світу. Він сприяє успішному естетичному та художньому вихованню дітей.

Народний розпис є особливо цінним для виховання та розвитку дітей. Він з усією переконливістю доводить, що найбільших успіхів досягає той, хто вміло поєднує теорію і практику, яка базується на досвіді вивчення основ мистецтва.

Вивчаючи декоративно-прикладне мистецтво під час гурткової роботи, діти поєднують знання технічних прийомів з художньою фантазією, яка притаманна дитячій уяві. Працю дітей над розписом можна сміливо назвати творчою. Вироби, які зроблені руками дітей, можуть прикрашати інтер’єр тому, що вони мають естетичну цінність.

Програма з петриківського декоративного розпису розрахована на дворівневу систему навчання  дітей віком від 9 до 14 років.

На основному рівні (1 рік навчання) діти вивчають композицію та колорит петриківського розпису, вивчають техніки письма його елементів, вчаться створювати нескладні сюжетні композиції. Програма основного рівня складена для І року навчання Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» і складає 108 годин на навчальний рік. Заняття проводяться один раз на тиждень.

Програма II року навчання Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» складає 108 годин на навчальний рік. Заняття проводяться один раз на тиждень. Діти більш детально вивчають основи розпису, самостійно створюють композиції та виконують їх на різних поверхнях.

Програма вищого рівня розрахована на дітей 10-15 років, загальною кількістю 216 годин упродовж навчального року. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 2 рази на тиждень по 3 години.

Заняття в творчій групі відносяться до вищого рівня навчання, де вихованці продовжують вивчати особливості петриківського розпису, вчаться виконувати складні елементи, вивчають складну побудову композиції декоративного розпису, створюють композиції за власним задумом.

Випускникам ШОМ у творчій групі надається можливість виконати дипломну роботу з петриківського розпису, використовуючи отримані знання під час навчання на основному та вищому рівнях.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами петриківського розпису.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної, яка передбачає оволодіння основними поняттями та знаннями мистецтва петриківського розпису; набуття знань морально-психологічних якостей;

практичної, яка передбачає формування художніх вмінь та навичок, створення художніх виробів, творів засобами петриківського розпису; опанування навичками роботи пензликового письма; розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості;

творчої, яка орієнтована на набуття досвіду власної творчої діяльності, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток художніх творчих здібностей, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

соціальної, яка передбачає розвиток естетичної культури; емоційний та інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис, ціннісного ставлення до традицій українського народу; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

Кожна дитина зможе долучитися до процесу творення справжнього високого мистецтва, навчитися використовувати набуті знання для безпосереднього розпису різних виробів.

Методами опрацювання навчального матеріалу є: словесні (розповіді, пояснення, бесіди), наочні (ілюстрації, демонстрації), практичні (індивідуальні та колективні творчі завдання), майстер-класи, екскурсії, ігрові методи, тематичні заняття.

Формою контролю за результативністю навчання є участь у різноманітних виставках, конкурсах тощо.

Related Projects