Гурток «Англійська мова», керівник Бубнова Людмила Іванівна, приймає дітей починаючи з молодшого шкільного віку. Вивчення англійської мови сьогодні набуває дедалі більшого значення. У кожній сфері життя ми зустрічаємося з англійськими словами, термінами, з яких багато не розуміємо. Знати англійську мову та вміти нею спілкуваться стає звичайною нормою освіченої людини. Вивчати англійську мову можна у будь-якому віці, та краще це розпочати з дитячого віку.

   

Основні завдання гуртка:

  • ознайомлення з елементарною грамотою та особливостями англійської мови;
  • ознайомлення та поглиблення з національними традиціями, культурою англомовних країн;
  • формування комунікативних навичок, уміння слухати співрозмовника;
  • формування у дітей первинних навичок спілкування іноземною мовою;
  • уміння користуватися іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і почуттів в реально виникаючих ситуаціях спілкування;
  • створення позитивної установки на подальше вивчення іноземних мов;
  • пробудження інтересу до культури інших країн;
  • виховання активно-творчого і емоційно-естетичного відношення до слова;
  • розвиток лінгвістичних здібностей вихованців з урахуванням вікових особливостей.

На заняттях гуртка «Англійська мова» постійно застосовуються різні форми роботи, що зацікавлюють дітей та покращують пізнавально-навчальний процес, а саме: лекції, бесіди, конкурси, вікторини, віртуальні подорожі та екскурсії, лінгвістичні ігри, свята.

Навчальний матеріал, педагог Людмила Іванівна, підбирає відповідно віковим особливостям та можливостям вихованців. Також, вона завжди враховує індивідуальні особливості гуртківців та рівень засвоєння навчальної програми. Систематичне відвідування гуртка створює можливості для засвоєння лексико-граматичного матеріалу та мовного потенціалу вихованців. Курс викладання гуртка «Англійська мова» розрахований на три роки навчання. Заняття проходять тричі на тиждень для кожної вікової групи.

Related Projects