Основною умовою успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах позашкілля є обґрунтування й запровадження в освітній процес індивідуальної програми розвитку (ІПР) із гнучкою варіативною структурою її компонентів, а саме: індивідуального навчального плану, індивідуальної навчальної програми, системи необхідних адаптації та модифікації, комплексу додаткових послуг, які б забезпечили навчання таких вихованців у відповідності з їхніми можливостями та з урахуванням додаткових потреб.

Освітніми потребами в закладі позашкільної освіти є індивідуалізація освітнього процесу, яка починається з розроблення індивідуальної програми розвитку (ІПР), що допомагає педагогічному колективу закладу пристосувати освітнє середовище до потреб дитини та забезпечити доступність навчальної програми. Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом та батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг та форм підтримки. Індивідуальна програма розвитку виконує низку функцій, у тому числі: навчально-методичну, комунікативну, менеджменту, підзвітності, моніторингу, контролю дотримання нормативних вимог та оцінки.

Саме питанням становлення та подальшого розвитку інклюзії в позашкільних закладах був присвячений 19 лютого 2020 року обласний семінар для заступників директорів закладів позашкільної освіти «Сучасні підходи організації навчання вихованців з особливими освітніми потребами у закладах позашкільної освіти», що відбувся на базі творчої майстерні Ліліани Тимошенко «Унікум». Організатори — департаменту освіти та науки облдержадміністрації та Комунального закладу позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпровської міської ради.

Для нас це був цікавий та корисний досвід ознайомлення з вимогами до організації інклюзивного навчання, методами, техніками, прийомами роботи з⠀дітьми з особливими освітніми потребами. Обговорювалось питання співпраці педагогів та батьків у контексті організації інклюзивного навчання. Розглядалось питання подолання професійного вигорання педагогів.

Нами була отримана не тільки теоретична інформація з теми семінару, а ще ми були залучені до майстер-класу, тренінгу, спробували на собі арттерапевтичні техніки, були учасниками театралізованої історії.

Основними завданнями навчання дітей  з особливими освітніми потребами в умовах позашкілля є:

  • підвищити самооцінку дитини з особливими потребами;
  • формувати активну життєву позицію, впевненість у своїх силах;
  • розвивати самостійність та життєтворчість;
  • передбачити можливість актуалізації психічних резервних можливостей; формування на їх основі адекватної поведінки за рахунок творчої діяльності;
  • створити умови для творчого розвитку кожної дитини з особливими потребами протягом навчального року, надати можливість реалізувати свої творчі досягнення наприкінці навчального року.