Доповідь-звіт директора

про підсумки роботи закладу за 2021-2022 н.р

та перспективи подальшого розвитку

КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» ДМР

Людмили МИХАЙЛОВОЇ на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та батьківської громадськості  2022 р.

КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» ДМР  – це центр для повноцінного відпочинку дітей, реалізації дитячих талантів й обдарувань, в якому позашкільна педагогіка – це педагогіка виховання вільної дитини, яка будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізацію спілкування та успіху.

Головною метою педагогічної діяльності керівників гуртків нашого закладу є створення умов для розвитку  та самореалізації кожної особистості, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, задоволення  різноманітних потреб дітей у пізнанні та спілкуванні, які не завжди  можуть бути реалізованими в умовах  шкільного  навчання, стимулювання  творчого розвитку і соціальної підтримки обдарованих дітей.

Системним напрямом роботи закладу є соціальна адаптація вихованців та підтримка обдарованих дітей. Кожна дитина має свій особливий талант, своє обдарування – хтось малює, вишиває, співає, танцює, створює неповторні мистецькі та дизайнерські роботи, дехто любить конструювати, видумувати, моделювати тощо. Завдання керівників гуртків КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» ДМР – роздивитись ці таланти та допомогти дитині їх розкрити, дати впевненість вихованцю як у собі, так і у його майбутньому.

Пріоритетними напрямками роботи КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» як комплексного закладу позашкільної освіти є:

—    художньо-естетичний;

—    гуманітарний;

—    фізкультурно-спортивний;

—    військово-патріотичний;

—    соціально-реабілітаційний;

—    скаутський;

—    науково-технічний;

—    туристсько-краєзнавчий;

—    еколого-натуралістичний.

Заняття в гуртках проводяться не тільки на базі позашкільного закладу, а ще й в трьох клубах за місцем проживання та двох підрозділах. Забезпечують освітній процес 102 кваліфікованих педагога  (із них 7 сумісників), у тому числі:

5 відмінників освіти України;

3  члени Національної Спілки  майстрів народного мистецтва України;

3 майстри народної творчості;

1 заслужений працівник культури України;

1 майстер виду міжнародного класу;

2 члени Міжнародної ради танцю під егідою UNESCO (CID);

15 педагогів мають звання «керівник гуртка-методист».

5 колективів мають почесне звання «Народний художній колектив» і 9 колективів –  «Зразковий художній колектив» .

Педагогічний колектив КПНЗ «Центр позашкільної роботи № 1» ДМР у 2022 році почав працювати над науково-методичною проблемою «Формування компетентної особистості та інноваційного освітнього середовища через педагогічну майстерність керівника гуртка для розвитку і самореалізації кожного вихованця як громадянина України». Одним з пріоритетних було питання підвищення професійного рівня педагога через самоосвіту та самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів – включити педагогів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити на об’єкт цього вдосконалення. Так протягом 2021-2022 н.р. більше 70 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали відповідні сертифікати.

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічної діяльності керівників гуртків дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, заняття та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. На жаль, керівники гуртків у 2021-2022 н.р. не брали участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості», що в перспективі залишається питанням, над яким необхідно працювати.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні у осінній період навчального року, впродовж двох тижнів була запроваджена дистанційна робота з вихованцями гуртків. Адміністрація закладу координувала та здійснювала контроль за виконанням педагогами навчальних програм. Для здійснення обміну навчальним матеріалом з вихованцями застосовувались різноманітні  інтернет-платформи: Zoom, Telegram, Viber, Facebook,  WhatsApp, Google-форми, Skype, Instagram, You Tube, мобільний телефон  тощо.

З 24.02.2022 р. згідно з наказом № 38 від 24.02.2022 р. «Про режим роботи закладу позашкільної освіти на період введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року» всі заняття у гуртках було переведено в дистанційний режим згідно з раніше затвердженим розкладом занять, заняття в госпрозрахункових групах було припинено. З учасниками освітнього процесу та працівниками закладу були проведені інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності. Особлива увага приділялась необхідності психологічної підтримки дітей, у тому числі після завершення навчального року. Тому вжито всіх необхідних заходів для проведення оздоровчої кампанії і організації фізкультурно-оздоровчої роботи під час літніх канікул з урахуванням вимог безпечного перебування дітей. З початку березня і по червень включно педагогами було успішно продовжено впровадження в практику нових методик роботи з вихованцями в рамках дистанційного навчання (онлайн-заняття, відеозаняття, майстер-класи тощо). На сторінках у соціальних мережах оприлюднювали інформацію про роботу з дітьми у період воєнного стану.

В умовах воєнної агресії російської федерації особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню гуртківців. Так керівники гуртків створювали телеграм-канали на якому публікувати навчальні матеріали, відео, методичні матеріали, проводити конкурси, відео та фото контенти з патріотичного виховання, проводили онлайн ігри та онлайн змагання, збільшили кількість цікавих заходів з висвітлення історії України та козацтва. організовували художні майстерні, відеозаняття з історії культури України у форматі Zoom.

Враховуючи дистанційний формат навчання в умовах воєнного стану, важливою для педагогів «Центру позашкільної роботи № 1» стала робота, спрямована на:

— формування у дітей медіаграмотності, вміння грамотно та виважено споживати та поширювати інформацію;

— формування уявлень про небезпеку у віртуальному просторі, та засвоєння правил безпечного користування інтернетом та основних способів захисту;

— проведення систематичної роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо мінної небезпеки, правил поведінки у разі виявлення небезпечних предметів;

— проведення заходів для педагогів щодо вивчення особливостей комунікації з дітьми під час війни, знайомств з методами психологічної допомоги та самодопомоги в умовах війни, загальної обізнаності щодо вікової психології.

Деякі керівники гуртків використали відпустки під час воєнного стану, тому вихованці гуртків під керівництвом педагогів, які вимушені були евакуюватись, з березня перейшли на самостійну форму навчання і продовжили здобувати позашкільну освіту за рекомендованими посиланнями на інтернет ресурси  та онлайн консультаціями педагогів.

Педагогам «Центру позашкільної роботи № 1» з успіхом вдалося організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати гуртківців, давати раду технічним проблемам. Керівники гуртків закладу поєднували роботу в асинхронному й синхронному режимах, навчались на освітніх платформах Classroom, тощо, пропонували вихованцям майстер-класи, вікторини, віртуальні подорожі, екскурсії, мультимедійні презентації, докладали усіх зусиль для організації різноманітних активностей для дітей та їх родин, працювали з Інтернет-ресурсами, надавали консультації, освоювали інструменти з метою оцінювання знань вихованців, підтримували зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу. Завдання педагогами надавались систематично, відповідали календарно-тематичному плануванню. Висвітлювали свою діяльність і здобутки в електронних мережах (Facebook,  Instagram, YouТube, Telegram, тощо), а також на  сайті закладу.

На початку червня буда здійснена перевірка виконання навчальних програм,  в результаті якої виявлено, що всі педагоги працювали відповідно до навчальних програм та складених за ними календарних планів. Станом на  кінець травня  2022 року  всі  складові  частини  навчальних  програм  виконано у повному обсязі. Проведена перевірка засвідчила, що вивчення навчального матеріалу у гуртках було як і заплановано послідовним, навчальні програми реалізовано у повному обсязі за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної діяльності вихованців, додаткових консультації з використанням технологій дистанційного навчання. Підсумкове оцінювання було здійснено за результатами поточного оцінювання, отриманого вихованцями під час очного, змішаного і дистанційного навчання, онлайн тестування. Записи у журналах відповідають навчальним програмам і до календарного плануванню було внесені зміни для забезпечення якісного виконання програм.

З метою створення електронної сторінки «Позашкілля: скарбничка досвіду», популяризації кращого педагогічного досвіду керівниками гуртків нашого закладу були надані матеріали для ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з майстер-класами, відеозаняттями за всіма напрямами діяльності.

Педагогічним колективом створено належні умови для адаптації вихованців  у нашому позашкільному закладі освіти. Педагоги спрямували виховний процес на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створили умови для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до самореалізації, активізували роботу з обдарованими та здібними дітьми, систематично та послідовно проводили роботу щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, фестивалів, виставок, чемпіонатів і турнірів різних рівнів.

Педагогічні працівники закладу та їх вихованці брали активну участь у конкурсах, фестивалях, виставках та інших різноманітних заходах й ділились своїм досвідом із колегами міста. Усього за минулий навчальний рік в районних, міських, всеукраїнських, міжнародних фестивалях, чемпіонатах, конкурсах вихованці гуртків закладу отримали: Гран-прі – 30, перших місць – 203; других — 109; третіх – 67.

Взагалі 2021-2022 навчальний рік був дуже насиченим, плідним та приніс багато перемог. Щорічно на конкурсах та фестивалях різного рівня вихованці наших колективів показують свої досягнення і творчі здобутки та отримують дипломи переможців і Гран-прі, а саме:

— 139 перемог у  міжнародних конкурсах-фестивалях;

— 107 перемог у всеукраїнських конкурсах-фестивалях, виставках-конкурсах;

— 22 перемоги у обласних конкурсах, фестивалях, виставках;

— 87 перемог у міських конкурсах, фестивалях, виставках.

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.  Саме тому ми пишаємося участю і перемогами наших вихованців у фестивалях і конкурсах, які сприяють патріотичному вихованню гуртківців, таких як: Всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів «Розстріляна молодість» присвячений Дню Героїв Небесної Сотні, що був організований за підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського Державного центру позашкільної освіти, «Соборна мати, Україно» – міський фестиваль патріотичної творчості, «Єдина мирна Україна» –  творчий марафон, «Червона калина» – Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв, «Все буде Україна» – Всеукраїнський патріотично-творчий марафон, конкурсі вокальних колективів та окремих виконавців до Дня Гідності та Свободи «Збережемо гідність і свободу українського народу», Міський конкурс «Собори наших душ», Міський конкурс, присвячений творчості Лесі Українки «Любила гори, трави, квіти, а ви любите Україну, діти…», Міський конкурс малюнків «Я, родина, Україна», Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «Україна Єдина» тощо.

Керівники гуртків співпрацювали з волонтерськими організаціями щодо надання підтримки вихованцям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб (збирання та розподілення посуду, стільців, столів, одягу, постільної білизни, гігієнічних засобів, взуття, дитячого одягу, іграшок тощо для тимчасово переміщених осіб). Педагоги закладу застосовували корекційні заняття та тренінги з дітьми тимчасово переміщених осіб (майстер-класи, цікаві ігрові програми, терапія малюнком, ліпленням, виготовленням витинанок тощо). Було проведено майстер-класи на міському залізничному вокзалі та у Координаційному штабі волонтерів Дніпра з дітьми, які змушені були покинути свої домівки.

Неодноразово було організовано виконання дитячих художніх робіт та талісманів-оберегів для підтримки захисників України та відправки їх воїнам Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони та добровільних військових формувань (вихованцями гуртків було виготовлено більше, ніж  2700 оберегів, ляльок-мотанок, патріотичних браслетів, більше 300 дітячих малюнків для наших захисників). Майже з перших днів війни на базі приміщень «Центру позашкільної роботи № 1» було організовано щоденне плетіння маскувальних сіток для потреб української армії (близько 80 сіток).

Одними із визначних подій у 2021-2022 навчальному році стали:

 • присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив» хореографічній студії народно-сценічного танцю «Зоряний»;
 • проведення звітного концерту, підготовка та подання документів на присвоєння звання «Зразковий художній колектив» хореографічний студії сучасного танцю «Udance»;
 • організація та експозиція звітної виставки декоративно–ужиткового мистецтва «Барвисті плеса творчості», де були представлені понад 300 робіт керівників та  вихованців зразкового художнього колективу Школи рукоділля на підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив»;
 • організація та участь у масштабному міському заході святкування Всесвітнього дня вишиванки «Бережи українське – носи вишиванку» у форматі квест-гри «Вишиванка – духовна броня українців. Україна – броня світу», що відбувся на бульварі мистецтв, що на вулиці Короленка, 1. Святкування відбулося у форматі залучення мешканців та гостей міста Дніпра до виготовлення 12-метрового рушника «Україна єдина» з зображенням фрагментів вишивок всіх дванадцяти регіонів України; а також майстер-класів та творчих локацій: виготовлення власноруч вишитої аплікації; прикрашання своєї сорочки, футболки або еко-сумки вибійкою з офіційним логотипом Всесвітнього дня вишиванки, а також орнаментами вишиванки; відвідування тематичних фотозон та сучасних і креативних квест-локацій з питань, пов’язаних з мистецтвом вишивки;
 • виставка «Стежки на полотні» членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва, лауреата мистецької премії ім. Тетяни Пати м. Дніпра та вихованців гуртка «Вишивка» Світлани Макаренко в приміщенні конференц-залу НІАЗ «Кам’янець», м. Кам’янець-Подільський, червень – серпень 2022 р.;
 • майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки для відеозоймки телеканалу Дніпро ТВ, що провела керівник гуртків Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» Ольга Іващенко;
 • вдруге створення арт-об`єкту (муралу) для вогнеборців ДСНС України в Дніпропетровській області, керівник народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва «Веселка» Токарева Л.В.;
 • участь та, за активної підтримки батьків, перемога у громадському проекті Дніпра «Бюджеті участі» та успішна реалізація перемоги у попередньому проєкті (було придбано комплект музичної апаратури та будівництво мотузкового парку);
 • надання відео-матеріалів з майстер-класами, відеозаняттями педагогів закладу для розміщення на електронної сторінки «Позашкілля: скарбничка досвіду» сайту ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти;
 • організація та проведення загальноміських фестивалів-конкурсів патріотичного спрямування «Збережемо Гідність і Свободу українського народу» (листопад 2021 р.), «Плине кача» (лютий 2022 р.);
 • волонтерська, благодійницька діяльністю для допомоги Збройним Силам України та внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України ;
 • оформлення тематичної фотозони «Україна вишивана»у центральному залізничному вокзалі до Всесвітнього Дня української вишиванки;
 • під час воєнних дій організація доставки гуманітарної допомоги від Word Organization of the Scout Movement скаутською організацією СО «Скаути Дніпра» спільно з Національною Організацією Скаутів України. Партія гуманітарної допомоги від США та Словенії поїхала тим, хто найбільше цього потребує — біженцям, переселенцям, лікарням та дитячим будинкам;
 • організація допомоги у волонтерському Центрі «Співдія-Хаб-Дніпро»;
 • особлива увага в нашому закладі позашкільної освіти приділяється організації дозвілля та відпочинку дітей і підлітків. Протягом навчального року було організовано і проведено 330 виховних і масових заходів, в яких брали участь 9200 дитини, з них 41 загальноміських масштабних і тематичних , в яких брали участь 3153 дитини.

У наступному 2022-2023 навчальному році заклад будуватиме свою роботу на основі аналізу роботи за минулий 2021-2022 н.р. і ставить перед собою наступні завдання:

— формування у дітей високих патріотичних почуттів, любові до рідного краю, його культури, звичаїв та обрядів, виховання національної свідомості;

— надання можливості вихованцям гуртків здобувати допрофесійну освіту відповідно до здібностей, уподобань та інтересів дітей

— удосконалення системи управління закладом, системи методичної роботи;

— розвиток учнівського самоврядування у районі;

— оволодіння педагогами сучасними освітніми технологіями;

-підвищення ефективності роботи з дітьми різного рівня навченості, продовження роботи зі здібними та обдарованими дітьми, впровадження інклюзивного навчання;

— забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти в умовах сучасності;

— впровадження комп’ютерних технологій та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування ключових компетентностей гуртківців;

— виховання компетентної всебічно розвиненої особистості;

— формування успішної особистості кожного вихованця;

— складання авторських навчальних програм із позашкільної освіти, що відповідають вимогам часу;

—  розширення мережі гуртків за попитом сучасності;

— проведення майстер-класів із видів народних ремесел під час проведення районних, міських заходів;

— участь творчіх колективів в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях;

— участь у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості»;

— участь у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти;

— подання документів на підтвердження звання «Зразковий художній колектив» зразковому художньому колективу хореографічний дитячий ансамбль «Візерунок»;

— подання документів на підтвердження звання «Зразковий художній колектив» зразковому художньому колективу «Школа рукоділля»;

— поповнення навчально-методичного оснащення та покращання матеріально-технічної бази закладу;

— косметичні ремонти рекреацій та навчальних кабінетів закладу і клубів за місцем проживання;

— заміна вікон, утеплення та ремонт зовнішніх відкосів вікон;

— придбання покриття для підлоги у навчальні кабінети;

— ремонт зовнішніх стін будівлі закладу та огорожі;

— участь у соціальному проєкті – «Бюджеті участі» (за можливості);

Підводячи підсумки роботи закладу за навчальний рік можна сказати, що навчальні плани гуртків та відділів виконано в повному обсязі, контингент дітей збережено (діти, які були вимушені виїхати за кордон та в інші області країни планують до 01 вересня 2022 р. повернутись до навчання у гуртках). Протягом 2021-2022 років в Комунальному позашкільному навчальному закладі «Центр позашкільної роботи № 1» Дніпровської міської ради продовжувався активний процес реформування, перебудови, пошуку нових форм і методів творчого розвитку, навчання і виховання дітей та молоді, залучення їх до активної діяльності з вивчення вітчизняної та світової культури й мистецтв, створювалися належні умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку наших вихованців, організовувалося цікаве змістовне дозвілля для вихованців як офлайн так й дистанційно.