В’язання — один з різновидів декоративно-прикладного мистецтва у нашій країні -відоме з давніх-давен і з кожним роком все більш поширюється серед молоді.

  Програма гуртка «В’язання спицями та крючком» побудована на поступовому опануванні техніки в’язання як на спицях, так і крючком для виготовлення одягу та предметів оздоблення життя: декоративні подушки, серветки, абажури та інш.

  Робота гуртка складається з теоретичної та практичної частини. Основою теоретичної частини є бесіди про зміст і завдання роботи, розкриття тем, інструктаж щодо послідовності та технології виготовлення різних виробів.

  На практичних заняттях діти розвивають вже набуті навички та оволодівають новими прийомами в’язання.

  Ця робота пробуджує естетичні почуття, розвиває просторову увагу, художній смак, посидючість, наполегливість, терпіння, залучає вихованців до творчої праці.

   Під час занять великого значення надається вивченню та відродженняю місцевих національних традицій, відновленню старих зразків прошв, зубців та інше.

    Програма розрахована на два рівні навчання (основний та вищий). Основний рівень включає в себе три роки навчання, по завершенні якого вихованці мають можливість продовжувати навчання у творчій групі вищого рівня, навчання в якій передбачає більш поглиблене вивчення навичок в’язання.

     Програма основного рівня розрахована на три роки навчання для дітей віком від 10 до 17 років. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 3 години. Наприкінці кожного навчального року проводяться підсумкові заняття з метою перевірки набутих умінь та навичок, а також творчі виставки, огляди, конкурси, свята та інше.

    Заняття вищого рівня проводяться по 4 години 2 рази на тиждень для дітей віком від 15 до 18 років. Ця програма спрямована на формування естетичного смаку, розвиток творчих здібностей у традиціях нашого народу; прищеплення вихованцям любові до рукоділля та сприяти розвитку працелюбства.

     По закінченню навчання діти повинні досконало володіти навичкам в’язання крючком та спицями, вміти застосовувати свої вміння для виконання (виготовлення) виробів декоративно-вжиткового мистецтва. 

 

  

 

Related Projects