«В країні Цікавинки» гурток з народознавства, проте відноситься до соціально-реабілітаційного напрямку нашого закладу. Саме тому навчання в «Країні Цікавинки» охоплює велику низку задач.

По-перше, цей гурток — сходинка до пізнання вихованцями рідного краю, ознайомлення з творчим, історичним надбанням України. Обумовлене це тим, що допитливість у старшому дошкільному віці дуже активна. Малеча прагне дізнатися, що відбувалося на землі де вона народилася і живе, що було до неї, як жили її прародичі, про звичаї, традиції, свята і будні – всю різнобарвну палітру життя українського народу.

По-друге, «В країні Цікавинки» — гурток соціально-реабілітаційного напрямку, займається підготовкою дитини до нового етапу життя – вступу до школи. Відбуваються зміни ставлення до дорослих, однолітків, до себе і своєї діяльності. На цьому етапі малеча пристосовується до нового способу життя. Вона готується до набуття нової ролі школяра, нових умов діяльності і новий рівень спілкування. Пестощі та забави змінюються обов’язковими справами. Вони вимагають відповідальності – дитина повинна ходити до школи, виконувати вимоги програми, робити на уроці те, чого вимагає вчитель, дотримуватися шкільного режиму, шкільних правил поведінки, добре засвоювати навчальний матеріал. Органічному вливанню у шкільне життя сприяють не тільки знання, але й психологічна готовність, а саме: самостійність, мотивація до навчання, вміння спілкуватися з однолітками й дорослими, здатність концентруватися, логічно мислити, шукати, аналізувати, запам’ятовувати та класифікувати інформацію.

Мета гуртказабезпечити всебічний розвиток дитини, підготувати її до наступного етапу – шкільне життя, виховати у дітей духовність на національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, чемності, поваги до культури народу, ушанування національних традицій.

Основні завдання гуртка:

 • розвивати пізнавальну активність дітей;
 • формувати свідомість дітей й ознайомлювати з традиціями, звичаями, творчістю українського народу;
 • формувати стійкий інтерес дошкільників до народознавчого матеріалу;
 • прищеплювати дітям працелюбність;
 • збагачувати, розширювати та систематизувати знання та навички дошкільника;
 • розвивати розумові здібності (пам’ять, увагу, образного мислення, фантазію, уяву, конструктивне мислення);
 • розвивати логічне мислення;
 • прищеплювати почуття колективізму, вміння вибудовувати свої відносини з однолітками та дорослими;
 • прищеплювати бажання та прагнення вчитися.

Програма гуртка «В країні Цікавинки» розрахована на 1 рік навчання і дозволяє поступово адаптувати дитину до дитячого колективу, розвивати її індивідуальні особливості.

Навчання в гуртку ведеться за чотирма напрямками:

«Цікавий світ»

(навколишній світ, соціальне виховання)

Завдання уроку спрямовані на розвиток життєвої компетентності дитини, базових якостей її особистості, формування позитивного образу «Я». Окрема група завдань направлена на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей, на формування знань з особистої безпеки. Основою є поглиблений розвиток пізнавальних процесів дитини (мислення, уваги, пам’яті, уяви), оскільки успішність дитини у всіх видах діяльності залежить перш за все від рівня інтелектуальних і пізнавальних здібностей дитини.

«Усе пізнай, всього навчись»

(читання, розвиток мовлення, звуковий аналіз)

В процесі навчання активно залучені додаткові види пам’яті: артикуляційна, образна, тактильна, що перетворює учбовий процес в захоплюючу гру і допомагає швидше та легше засвоїти матеріал. Діти оволодівають навичками проведення звукового аналізу слів, будови речення за схемою та за допомогою умовних позначок, поділу слова на склади тощо.

«Каліграфічний дивосвіт»

(підготовка руки до письма)

Відомо, що розвиток інтелектуальних здібностей, в тому числі і мови, тісно пов’язані з розвитком дрібної моторики руки. Тому важливо приділяти увагу виконанню графічних вправ, розфарбовуванню, штрихуванню, ліпленню з пластиліну, аплікації, грі з мозаїкою і дрібним конструктором. Все це допоможе уникнути труднощів в оволодінні навичками письма.

«Цифровий вулик»

(розвиток математичного та логічного мислення)

Навчання математики дітей дошкільного віку немислиме без використання захоплюючих ігор, при цьому роль нескладного цікавого математичного матеріалу визначається з урахуванням вікових можливостей дітей, завдань всебічного розвитку й виховання, якими є:

 • цілеспрямований розвиток пізнавальних процесів, що включають у себе вміння спостерігати й порівнювати, зауважувати загальне в різному, відрізняти головне від другорядного, знаходити закономірності й використовувати їх для виконання завдань;
 • розкриття причинних зв’язків між явищами навколишньої дійсності;
 • розвиток просторових уявлень (форма, розмір, взаємне розташування предметів), творчих здібностей, а також здібностей до узагальнення й абстракції;
 • виховання самостійності, ініціативи, почуття відповідальності й наполегливості в подоланні труднощів.

Навчання у гуртку «В країні Цікавинки» забезпечить всебічний розвиток дитини, соціально адаптує її до шкільного життя, ознаймить з народознавством Батьківщини.

Related Projects