Вас вітає

студія образотворчого мистецтва

«Кольорова палітра»

Головна мета навчання у студії образотворчого мистецтва «Кольорова палітра» – поширення художньої освіти та естетичне виховання дітей, розвиток у них почуття прекрасного, формування естетичних смаків, вміння розуміти та оцінювати мистецтво, красу та багатство рідної та світової культури.

Навчальна програма, за якою працює студія,  розрахована для дітей віком від 6-ти до 18-ти років. Від опанування початковими знаннями з теорії малюнку та живопису, поняттями про види техніки малювання, уміння передавати об’єм за допомогою світлотіні до оволодіння законами колористики, творчим підходом до розробки кожної композиції, створення власних художніх композицій – такі основні етапи навчання дітей у колективі.

Важливим завданням студії образотворчого мистецтва «Кольорова палітра» її художній керівник Омельницький Ігор Михайлович вбачає у формуванні готовності молоді до вибору професій. Тому одним з головних завдань програми гуртка є допрофесійна підготовка вихованців та підготовка їх до вступу у спеціальні навчальні заклади різних рівнів акредитації. Багато з них, отримавши фах художника чи професію, споріднену з художнім мистецтвом, працюють викладачами в школах, дизайнерами, художниками-оформлювачами, майстрами декоративно-ужиткового мистецтва, тощо.

Вихованці студії беруть активну участь та стають переможцями багатьох виставок та конкурсів з образотворчого мистецтва.

Related Projects