Сьогодні, щоб дитину прийняли до школи вона має бути вже підготовленою. Вступ до школи є якісно новим етапом у житті дитини. Відбуваються зміни ставлення до дорослих, однолітків, до себе і своєї діяльності. Зі школою пов’язаний перехід до нового способу життя: набуття нової ролі школяра, нові умови діяльності і новий рівень спілкування. Безтурботне дозвілля змінюється обов’язковими справами, які вимагають відповідальності – дитина повинна ходити до школи, виконувати вимоги програми, робити на уроці те, чого вимагає вчитель. Дотримуватися шкільного режиму, шкільних правил поведінки, добре засвоювати навчальний матеріал. Органічному вливанню у шкільне життя сприяють не тільки знання, але й психологічна готовність, а саме: самостійність, мотивація до навчання, вміння спілкуватися з однолітками й дорослими, здатність концентруватися, логічно мислити, шукати, аналізувати, запам’ятовувати та класифікувати інформацію. Саме такою підготовкою дошкільників займається гурток всебічного розвитку «Пізнайко».

Мета гуртка – виховання всебічно розвиненої, творчої, ініціативної, соціально-активної, високодуховної особистості, яка здатна до саморозвитку, самопізнання і пристосована до світу змін.

Програма гуртка «Пізнайко» розрахована на 1 рік навчання і дозволяє поступово адаптувати дитину до дитячого колективу, розвивати її індивідуальні особливості, що у майбутньому допоможе успішно та легко оволодіти шкільною програмою. Заняття у гуртку проводяться двічі на тиждень, у кожній підгрупі.

Основні завдання гуртка:

 • розвивати інтерес і бажання оволодіти українською мовою;
 • розвивати логічне мислення, математичні здібності;
 • прищеплювати інтерес до оволодіння новими знаннями про навколишній світ;
 • розвивати зв’язне мовлення та спонукати до звукової культури, розширювати словарний запас у дітей;
 • виховувати грамотну вимову української мови, шляхом використання дидактичних ігор, вправ, складання казок;
 • розучувати з дітьми вірші, скоромовки, казки, приказки, лічилки, прислів’я. Формування користуватися ними в різних життєвих ситуаціях;
 • прищеплювати культуру мовлення, як найважливіший засіб людського спілкування;
 • виховувати любов та патріотичне відношення до рідної мови, національних традицій рідного краю.

 

Навчання в гуртку ведеться за п’ятьма напрямами:

«Веселий Букварик»

(читання, розвиток мовлення, звуковий аналіз)

В процесі навчання активно залучені додаткові види пам’яті: артикуляційна, образна, тактильна, що перетворює учбовий процес в захоплюючу гру і допомагає швидше та легше засвоїти матеріал. Діти оволодівають навичками проведення звукового аналізу слів, будови речення за схемою та за допомогою умовних позначок, поділу слова на склади тощо.

«Письмова скринька»

(підготовка руки до письма)

Відомо, що розвиток інтелектуальних здібностей, в тому числі і мови, тісно пов’язані з розвитком дрібної моторики рук. Тому важливо приділяти увагу виконанню графічних вправ, розфарбовуванню, штрихуванню, ліпленню з пластиліну, аплікації, гри з мозаїкою і дрібним конструктором. Все це допоможе уникнути труднощів в оволодінні навичками письма.

«Цікава рахівничка»

(розвиток математичного та логічного мислення)

Навчання математики дітей дошкільного віку немислиме без використання захоплюючих ігор. При цьому роль нескладного цікавого математичного матеріалу визначається з урахуванням вікових можливостей дітей, завдань всебічного розвитку й виховання, якими є:

 • цілеспрямований розвиток пізнавальних процесів, що включають у себе вміння спостерігати й порівнювати, зауважувати загальне в різному, відрізняти головне від другорядного, знаходити закономірності й використовувати їх для виконання завдань;
 • розкриття причинних зв’язків між явищами навколишньої дійсності;
 • розвиток просторових уявлень (форма, розмір, взаємне розташування предметів), творчих здібностей, а також здібностей до узагальнення й абстракції;
 • виховання самостійності, ініціативи, почуття відповідальності й наполегливості в подоланні труднощів.

 

 «Чудовий світ»

(навколишній світ)

Завдання дисципліни спрямовані на розвиток життєвої компетентності дитини, базових якостей її особистості, формування позитивного образу «Я». Окрема група завдань направлена на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей, на формування знань з особистої безпеки. Основою є поглиблений розвиток пізнавальних процесів дитини (мислення, уваги, пам’яті, уяви), оскільки успішність дитини у всіх видах діяльності залежить перш за все від рівня інтелектуальних і пізнавальних здібностей.

«Моя Україна»

(соціальне виховання)

Задача цієї дисципліни — виховувати у дітей патріотичне відношення до своєї Батьківщини. Прищеплювати любов до рідної мови. Знайомити з національною та народною символікою України, культурною спадщиною та традиціями українського народу. Для кращого засвоєння пізнавального матеріалу, у гуртку проводяться тематичні свята, на яких діти закріплюють на практиці здобуті знання.

Навчання у гуртку «Пізнайко» забезпечить всебічно розвинену та підготовлену дитину до вступу у школу. Досягнення у особистісному розвитку стануть передумовою для успішної дитини на наступних етапах життя.

Related Projects