Актуальність навчальної програми секції «Шахи» пов’язана з розвитком творчої активності вихованців, їх заохоченням до поглиблення та розширення знань, зі створенням умов для самоаналізу та самовдосконалення кожної особистості дитини.1

Навчальна програма секції  реалізується у  фізкультурно-оздоровчому напрямку.

Метою діяльності секції є формування ключових компетентностей особистості засобами інтелектуальної діяльності.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • практичної, яка сприяє оволодінню навичками парної гри та розвитку вміння застосовувати на практиці різні комбінації та стратегії;
  • пізнавальної, яка забезпечує оволодіння системою знань про основні поняття гри та особливості стратегії та тактики, які застосовуються у грі в шахи; комбінації, шукати варіанти правильного ходу, самостійно організовувати та проводити турніри з шахів;
  • творчої, яка забезпечує формування інтелектуальних та творчих здібностей гуртківців під час участі у шахових турнірах, сприяє творчому розвитку вихованців, підвищенню їхнього інтелектуального рівня, рівня мотивації до самовдосконалення;
  • соціальної, яка забезпечує виховання ціннісного ставлення до навколишнього світу, поваги до інтелектуальної праці та людей цієї праці, розвиток уміння працювати в парах, пізнавати нові форми соціальних відносин.

 

Навчальна програма містить у собі цікаві розділи, матеріал яких покликаний розширювати та поглиблювати уяву вихованців про можливості шахової гри, сприяти розумовій, творчій активності, удосконаленню комунікативних, ігрових навичок у складі сформованих пар, розвитку логічного мислення, допитливості, прагненню до отримання та самостійного здобування нових знань, сприяти самореалізації дитини у соціумі та її самоствердженню. Основною формою навчання у гуртку є практичні заняття, які проходять у вигляді розв’язання шахових задач, проведення турнірів. Навчальна програма гуртка розрахована на дітей віком від 6 до 10 років. Заняття в секції проводяться двічі на тиждень.

Related Projects