«MAXIMA» ( «МАКСИМА»)

«Dictum – factum – сказано- сказано зроблено ( лат.)»

МЕТА:

• підвищення ролі учнівського самоврядування в діяльності освітніх закладів;

• визначення ефективних методів соціалізації підлітків;

• підвищення культури ділового спілкування, співробітництва й престижу громадської діяльності школярів;

• розвиток й популяризація інноваційних підходів в теорії та практиці управлінської діяльності;

• виявлення та розповсюдження успішного досвіду роботи лідерів учнівського самоврядування;

• формування позитивного іміджу соціально-обдарованих дітей та підлітків.

УЧАСНИКИ ФЕСТУ:

осередки учнівського самоврядування шкіл, гімназій, позашкільних закладів міста (учні 8-11 класів), учасники дитячо-юнацьких громадських об’єднань.

За умовами конкурсу кількість учасників команди складає не більш ніж 10 осіб.

Учасники фестивалю минулого року, в наступному фестивалі участі не беруть.

ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ:

Конкурс проводиться у три етапи:

1етап – шкільний (січень)

2етап – районний (лютий)

3 етап -міський (березень)

1.Тур (дистанційний) «Медіа-формат»

Презентація діючої моделі учнівського самоврядування в освітньому закладі у форматі відеофільму або відео-презентації (тривалість до 3-х хвилин).

У Медіа-форматі представлені відеоматеріали з досвіду роботи осередків учнівського самоврядування, а саме:

– статут, нормативно – правове забезпечення , на підставі якого працює осередок учнівського самоврядування;

– організаційно – функціональний зміст роботи структурних складових учнівського самоврядування, їх – повноваження;

– взаємодія осередку учнівського самоврядування з керівником освітнього закладу, педагогічним колективом, батьківської громадськістю ;

– зміст діяльності осередку учнівського самоврядування протягом останнього року (алгоритм, якість та ефективність роботи, розробки проектів, акцій, навчальних програм та тренінгів, портфоліо лідерів).

– взаємодія з міськими громадськими молодіжними організаціями, районними радами лідерів, Парламентом дітей та учнівської молоді міста;

– участь осередків у міських, обласних, всеукраїнських лідерських конкурсах, фестивалях, акціях, семінарах, тренінгах, зустрічах;

– співпраця з випускниками навчального закладу – лідерами учнівського самоврядування минулих років.

Заявки на участь у конкурсі подаються за 2 тижні до проведення 1 туру за формою.

№ з/п Назва

кол-ву/Ф.І. виконавця

Номінація Назва номеру Хронометраж Контактні         дані Примітки

Відеоматеріали дистанційного   туру фесту подаються на розгляд журі державною мовою на електронних носіях  та розміщуються на каналі відеохостінгу YouTube

2.Тур (очний) «НЕформат»

Презентація творчого портрету лідерської команди з використанням рекламної продукції (банери, флайери, буклети, атрибутика, елементи одягу, електронні газети та стіннівки – за вибором учасників конкурсу):

– гімн, девіз, символіка, традиції, цінності, пріоритети, спадкоємність лідерських поколінь, громадська та професійна діяльність випускників );

– досвід ділового співробітництва з керівництвом, педагогічним колективом , батьківської громадськістю, дитячими та молодіжним громадськими організаціями;

– ефективність та результативність роботи ,реалізовані ідеї, програми , проекти команди;

– особливості виховання лідерів в команді, залучення до суспільно-корисної роботи молодших школярів;

– лідерські події, знахідки та відкриття.

Тривалість виступу не перевищує 10 хвилин.

Відеофільм або відео-презентація, а також рекламна продукція може бути використані під час виступу команди у ІІ турі як драматургічна складова.

Критерії оцінювання.

1 тур фесту :

• обґрунтування мети створення й функціонування моделі учнівського самоврядування в освітньому закладі;

• розкриття мети через конкретні завдання, використання позитивного досвіду роботи;

• чіткість структури моделі ( оригінальність, доцільність, відповідність елементів моделі поставленій меті, органічний взаємозв’язок елементів моделі між собою, взаємодія органу учнівського самоврядування з керівником освітнього закладу, педагогічним колективом та батьківською громадськістю);

• технологічність моделі (апробація моделі в умовах освітнього закладу, різноманітність діяльності осередку учнівського самоврядування, відповідність змісту діяльності меті й завданням даної моделі, можливість виміряти результати функціонування моделі учнівського самоврядування);

• врахування напрямів і профілів діяльності освітнього закладу, виховного потенціалу учнівського й педагогічного колективів, батьківської громадськості (традицій, соціального запиту);

• організаційно-педагогічне та матеріально-технічне забезпечення функціонування моделі (наявність відповідних положень в статуті закладу, методичних розробок щодо функціонування та розвитку моделі системи підготовки та постійного навчання; наявність матеріальної бази для функціонування моделі учнівського врядування (приміщення, оргтехніка тощо);

• якість поданих відеоматеріалів (відповідність вимогам конкурсу, лексична грамотність, змістовність, актуальність).

2 тур фесту:

• змістовність виступу;

• новизна концепції;

• креативність ідеї;

• актуальність форм і методів реалізації;

• оригінальність та сценічна виразність.

Номінації: сучасна модель, класична модель, перспективна модель, креативна модель, дієва модель, відкриття року, оригінальна презентація, команда-мрія тощо.

На конкурсі працюють професійне та дитяче незалежне журі.

Нагородження: переможці нагороджуються дипломами