Відділ «Розвиваюче навчання» створений відповідно до мережі гуртків – дошкільного виховання, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого та військово – патріотичного напрямків Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 1» Дніпропетровської міської ради у вересні 1996 р., з метою самовизначення учнів, сприяння їхньому всебічному розвитку і самореалізації в соціальній сфері.

«Розвиваюче навчання» – це відділ з окремою структурою, моделлю взаємодії та творчого співробітництва зі спорідненими колективами району та міста, власним розкладом занять та навчально-виховним планом роботи. Робота відділу направлена на додаткову освіту дітей, всебічний розвиток дітей дошкільного віку на основі найновіших методик і програм, розширення кругозору та діапазону можливостей вихованців, орієнтацію інтересів особистості старшокласників.

У відділі «Розвиваюче навчання» навчаються діти віком від 4 до 22 років. Кількісний склад дітей у гуртках формується відповідно до наказу КПНЗ «ЦПР № 1» «Про організований початок навчального року» на поточний навчальний рік.

Навчально-виховний процес у гуртках відділу розрахований на послідовний розвиток вмінь та здібностей вихованців шляхом накопичення знань. Керівник гуртка контролює успішність та відвідування занять вихованцями, проводить виховну роботу з дітьми, а також з метою покращення розвитку різнобічних творчих здібностей кожної дитини проводить роботу з батьками (лекції, бесіди, індивідуальні консультації, практикуми, батьківські збори тощо).

Гуртки спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного, дошкільного виховання та еколого-натуралістичного напрямків, що функціонують у клубах школярів за місцем мешкання та на базі дитячого будинку підпорядковуються відділу «Розвиваюче навчання», мають мету га головні завдання даного відділу.

У відділі «Розвиваюче навчання» постійно проводиться робота з метою розвитку обдарованих дітей шляхом участі їх у спортивних змаганнях, чемпіонатах, конкурсах; виставках та акціях із еколого-натуралістичного напрямку різних рівнів.