«Позашкільне навчання та виховання — пріоритет освіти»

Однією з головних тенденцій сучасного розвитку освіти є позашкілля. У наш час система позашкільної освіти набуває підвищеного соціального значення, завдяки впровадженню компетентного і культурологічного підходів, що забезпечують її перспективу.

Завдяки постійно діючим програмам, спільним проектам позакласна, позашкільна робота стала в центрі уваги освітян міста. Творчі колективи навчальних та позашкільних закладів гідно представляють наше місто на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах. Про все це ви дізнаєтесь з матеріалів цієї збірки, над якою працювали всі позашкільні заклади, а також міський Палац дітей та юнацтва.

При такому творчому підході у нас є гарна перспектива на майбутнє. І що не менш важливо, є мета формування цілісного підходу у вихованні творчої особистості.

Знання сучасних педагогічних технологій, обрана стратегія, інновації, вміння орієнтуватися в широкому спектрі можливостей притаманні позашкільникам нашого міста, виводять їх на новий рівень сучасних вимірів, завдяки злагодженій роботі з навчальними закладами.

У новому навчальному році ми бажаємо всім, хто переймається проблемами виховної позакласної та позашкільної роботи, нових творчих ідей, визнання та успіху.

Позашкілля у системі освітніх координат міста. Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2020 роки модернізація і розвиток освітньої галузі в Україні сьогодні набуває випереджального неперервного характеру.

Першочерговими завданнями позашкільної освіти, визначеними Законом України «Про позашкільну освіту», є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей.

У місті Дніпрі, багаторічною працею освітян, створена цілісна система позашкільного виховання. У межах виконання Програми розвитку позашкільної освіти у місті розширено мережу позашкільних навчальних закладів, відповідно збільшено чисельність вихованців, охоплених позашкільною освітою у порівнянні: 2015 рік – 22 заклад — 18 200 вихованців, 2016 рік – 23 заклади – 19 000 вихованців.

У 2016-2017 навчальному році 10 багатопрофільних закладів освіти та 12 за окремими профілями склали розгалужену мережу позашкільних навчальних закладів міста: 10 багатопрофільних закладів, 3 станції юних техніків, 2 станції юних натуралістів, 2 центри туристсько-краєзнавчої творчості, центр фізичної підготовки, центр та будинок художньо-естетичної творчості.

У цих закладах позашкільну освіту діти здобували за 9 напрямами роботи:

художньо-естетичний – 55 %,

науково-технічний – 17 %,

гуманітарний – 12 %,

фізкультурно-спортивний – 8,2 %,

еколого-натуралістичний – 5,1 %,

військово-патріотичний – 4,5 %,

туристсько-краєзнавчий – 5 %,

соціально-реабілітаційний – 1 %,

оздоровчий – 1 %.

Як бачимо, найбільш чисельними є художньо-естетичний, науково-технічний, гуманітарний та фізкультурно-спортивний напрями. Водночас усього за бюджетні та позабюджетні кошти охоплено гуртковою роботою у комунальних позашкільних навчальних закладах 25 % дітей шкільного віку.

У гуртках та секціях загальноосвітніх навчальних закладів зайнято 36,4 % дітей. Водночас учнівська молодь міста відвідує комунальні заклади культури (12,9 %), спортивні школи комунальної власності територіальної громади міста — (10,2 %). Тобто, різними формами позашкільної освіти охоплено 85 % від загальної кількості дітей шкільного віку.

Наші вихованці не тільки здобувають позашкільну освіту індивідуально, але й зайняті колективними творчими справами.

Позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади об’єднує спільна справа, партнерські відносини в організації та проведенні конкурсних програм:

«Ярина» (народознавча),

«Проліски» (екологічна),

«Сонячні грона» (естетична),

«Степова Еллада» (краєзнавча, туризм та технічна творчість).

Вважаємо, що новий 2018-2019 навчальний рік має стати роком активізації роботи з урізноманітнення напрямів позашкільної освіти; удосконаленням організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу; використанням виховного потенціалу системи позашкільної освіти, як основи гармонійного розвитку особистості.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями на 2018-2019 навчальний рік є:

забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;
впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;
створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей та молоді «групи ризику», соціально вразливих дітей;
профілактика асоціальної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі;
організація допрофільної та профільної підготовки вихованців позашкільних начальних закладів;
розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного навчання у позашкільному навчальному закладі, в тому числі, для дітей з особливими потребами тощо.