Атестація для педагогічного працівника – це  комплексне оцінювання професійної діяльності викладача, що здійснюється атестаційною комісією з метою визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, це своєрідний підсумок діяльності за п’ятирічний період роботи, що дає змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня.